27 C Street, Salt Lake City, Utah 84103 (801) 328-8641

Parish Details

Reverend Oscar Picos, Pastor

171 S Main St
Hurricane UT 84737
Phone: 435-635-6829