27 C Street, Salt Lake City, Utah 84103 (801) 328-8641

Parish Details

Reverend Jose Rausseo, Clergy

315 E 100 N
Payson UT 84651
Phone: (801) 465-4782